A kötelezően megkötendő biztosításról

Ha személygépjárművet vásárolunk, gondolnunk kell a biztonságra, minden autótulajdonosnak szükséges, hogy kötelező felelősségbiztosítással rendelkezzen. Ez a biztosítás azt a kárt téríti meg, amelyet mi okozunk. Megléte elengedhetetlen a közlekedésben.

KGFBEgy autó esetében a legkisebb javításnak vagy elem kicserélésének is magas ára van. Ne bízzuk a véletlenre, gondoskodjunk a megfelelő biztosítás megkötéséről. Ezt minden esetben személygépkocsi tulajdonosának vagy üzemeltetőjének kell megkötnie. Ez a kötelezettség éppen úgy igaz a biztosítótársaságra is, tehát nem fordulhat elő, hogy a biztosítási kérelmünk elutasításra kerül. A kötelező felelősségbiztosítást minden körülmények között meg kell kötünk, legyen szó új vagy akár használt autóról, amit megvehetünk autókereskedésből vagy egy magánszemélytől is. A biztosítási szerződésünket minden év végén meg kell újítanunk. Abban az esetben, ha autónkat használtan vásároljuk meg, a meglévő rendszám lehetőséget ad arra, hogy a kötelező biztosítást előre megkössük, így már érvényes lesz, mire a gépjármű hozzánk kerül. Minél hamarabb megkötjük meglévő vagy leendő autónk, motorkerékpárunk vagy tehergépjárművünk biztosítását annál jobb. Hiszen autóvásárlás után, nem jön a legjobbkor egy újabb kiadás, ami ráadásul megelőzhető lett volna, ne sajnáljunk rá havi pár ezer forintot, hogy egész évben biztosítva legyünk. Közúti ellenőrzés során, fel kell tudnunk mutatni az igazoló szelvényt, hogy rendelkezünk, kötöttünk kötelező felelősségbiztosítást. Ezekre a biztosítást igazoló papírokra bármikor szükségünk lehet, az autónkat ért vagy okozott kár esetében épp úgy, mint a műszaki vizsgán. Mint ahogy a biztosítás nevében is benne van, a közutakon felelősségteljesen kell közlekednünk, gondolnunk kell arra, hogy bármikor megtörténhet a baj. Gondoskodjunk róla, hogy rendelkezzünk ezzel a biztosítással, ami kár esetén rendezi a kifizetendő számlákat.

 

Kötelező biztosítás – Astra Biztosító

A kötelező biztosítás 2011. évi kampányának egyik legnagyobb “slágere” a Astra Biztosító díjajánlata. A biztosító társaság a románia Astra Biztosító fióktelepeként nyitott irodát hazánkban és nyomott áraival előreláthatólag jelentősen átrendezi a biztosítási piacot, már az első évben. Az alacsony költséghányaddal és kimagaslóan hatékony informatikai rendszerekkel felvértezve, lényegében dömping árakkal jelentkezett a piacon, amellyel rögtön jelentős ügyfélállományra tehet szert már az első évben. A biztosító társaság 2011. év első felében lakás és casco biztosítási módozatok, második felében vagyonbiztosítások, illetve 2012-ben életbiztosítási módozatok bevezetését tervezi a piacra. Az Astra Biztosító hazájában piacvezető biztosító, olyan nemzetközi szereplőket előz meg, mint az Allianz Biztosító vagy a Generali Biztosító. Piaci nővekedésére jellemző, hogy 2009 június és 2010. júniusa között 41%-al tudta növelni az árbevételét, amely elérte a 137 millió eurót.

A kötelező biztosítás 2011. évére az Astra Biztosító akár 200.000 ügyfelet is szerezhet, amelyet főképp online biztosítási alkuszok közvetíthetnek felé. Bár a cég igen későn , csupán október 13-án kapta meg a szükséges engedélyeket, de a legtöbb online kötelező biztosítás kalkulátor 2011. évi díjajánlatában megtalálható és azonnal meg is köthető a szerződés velük. Az alacsony áraknak köszönhetően az idei kampányban megdőlhet a biztosítót váltók száma, akár 2 millió ügyfél is újrakötheti a kötelező biztosítás szerződését.

Autóhitel, autóbiztosítás

Ha autót szeretne vásárolni hitelre vagy készpénzre, semmiképpen sem szabad megfelejtkezni a kötelező biztosításról. Mind az újautó-, mint a használtautó-tulajdonosok körében komoly mizériát jelent, hogy a megvásárolt autóra hol kössenek biztosítást.

Pedig a kérdés ma már nagyon egyszerűen megválaszolható. Inkább a casco+kgfb, vagy csak sima kgfb lehet a probléma, bár egy autóhitel felvétele vagy egy autóvásárlás után nehéz megoldhatatlan feladat elé állítani bárkit is. A kgfb szabályai idén ismét módosulnak. Érdekes, hogy azt hinnék, a gépjármű hitelek piacán vannak a legnagyobb mozgások (esetleg a gépjármű lízingelésnél), a biztosításokat pedig egyszer kitalálják, és úgy maradnak. Nos, nem. Ahogyan az gépjármű adót is hol így vetik ki, hol meg amúgy, az autóbiztosításokat is elérte a változás. Ezentúl a kötelező biztosítás alapja ugyanis az autó teljesítménye lesz, nem pedig a hengerűrtartalma. És itt jobb vigyázni, ugyanis egy autóhitel felvétele után ismét komolyabb biztosítási összegek szakadhatnak a nyakunkba, ha nem vagyunk észnél.

Az autóbiztosítás feltételeinek megváltoztatása nem véletlen, ugyanis már most lehet tudni, hogy az autósok döntő többsége (esetleg az autóhitelek növekvő törlesztésén túl) többet fog fizetni jövőre, mint idén. A mozgás egyébként minden év végén igen nagy: jóval egymillió fölött van azon autótulajdonosok száma, akik novemberben leváltják a biztosítójukat. (Arról külön lehetne írni, hogy ez micsoda macera, és főleg, hogy az ajánlott levelek díjai miatt mennyibe kerül az „ingyenes biztosítóváltás”.)

Szóval mire figyeljünk az idén? Arra, hogy semmi esetre se hagyjuk ki a kgfb-kalkulátort és az autóhitel kalkulátort autóvásárlás előtt. Utóbbi fontosságát aligha kell hangsúlyozni, nem is érdemes hosszabban foglalkozni vele, előbbihez azért annyit hozzáfűzünk, hogy egy jól kiválasztott biztosítással az esetleg komolyabb terhet jelentő autóhitel mellé nem kell fölöslegesen több tízezer forintos biztosítást váltani. Az ajánlatok között elképesztő különbségek vannak, az autóvásárlás után pedig amúgy is minden fillért meg kell fogni a mindenféle ostoba díjak miatt, amelyeket az állam beszed (vagyonszerzési illeték – mintha a kocsira kifizetett pénz után nem fizettünk volna már egyszer adót). Szóval ne vegyen fel gépjármű hitele mellé újabb terheket, hanem nézzen körül alaposan!

KGFB: a kárrendezés módja

A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (KGFB) legfőbb jellegzetessége, hogy a károsult közvetlenül is fordulhat a biztosítóhoz igénye érvényesítésével. A gyakorlatban ez úgy történik, hogy a baleset után a résztvevők kitöltik a kétlapos ún. Európai Baleseti bejelentőt, amelyben rögzítik mindkettőjük adatait, valamint röviden leírják a káresemény körülményeit. Ezek után mindkét fél kap egy példányt, és a károsult ezzel felkeresi a másik fél kötelező biztosítóját.

A kgfb-t szolgáltató biztosító szakemberei a sérült járművet lefotózzák, jegyzőkönyvben rögzítik a jármű állapotát, majd megállapítják, hogy a biztosított mennyiben hibás, és ennek megfelelően mekkora térítés nyújtható-e. Sok biztosító javítócégekkel megállapodást köt, és a javító a munka elvégzése után közvetlenül a biztosító felé számláz. Ennek az eljárásnak nagy előnye, hogy nem kell megelőlegezni a javítási költségeket.

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás

Az utakon futó gépjárművek számának gyarapodó száma (amivel a balesetek, és káresemények száma is növekedett) indokolttá tette, hogy kötelezővé tegyék a felelősségbiztosítást. Az alapelv az, hogy a károkozó anyagi helyzetétől ne függjön a vétlen károsult kártalanítása, de a biztosítás ugyanúgy védi a károkozó érdekeit is, hiszen az ő anyagi helyzetét is megrendítheti egy nagyobb összegű károsodás esetén kifizetendő összeg – így jött létre a kötelező biztosítás.

Szerződéskötésre kötelezettek:

A kormányrendelet értelmében szerződéskötésre kötelezett: a gépjármű (személygépkocsi, teherautó, motorkerékpár stb.) tulajdonosa, illetve a gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartó. Nem lehet szerződő a gépjármű bérlője, használója stb. még abban az esetben sem, ha a bérleti szerződésben azt határozták meg, hogy a felelősségbiztosítási szerződés kötésének kötelezettsége a bérlőt, használót terheli. A biztosított az üzembentartó és a jármű mindenkori vezetője.

A KGFB szolgáltatása

A korábbi szabályok alapján a biztosító helytállási kötelezettsége korlátlan volt. A kormányrendelet 2001-től korlátozta a biztosítók kötelező helytállási kötelezettségét. Az egy káreseményből (az azonos időpontban és okból bekövetkező több kár is egy eseménynek számít) eredő dologi károkért a biztosítók 500 millió Ft maximális térítést fizetnek, míg az egy káreseményből eredő személyi sérülések esetén személyenként 300 millió Ft a maximális térítés.

A KGFB díja, a díjfizetés módja és gyakorisága

A díj megállapítására vonatkozó korábbi szabályok megváltoztak, a biztosítót a díj a kockázatviselés kezdetének napjától a kockázatviselés végének napjáig illeti meg.

A díjfizetés módja:

  • készpénz átutalási megbízás (csekk),
  • lakossági csoportos díjbeszedés (amikor a díj beszedésére a megbízást a biztosító, vagy az általa meghatalmazott jogi személy indítja el),
  • lakossági banki átutalás,
  • vállalkozói számláról történő banki átutalás.

A díjfizetés gyakorisága: a határozatlan időtartamra kötött szerződések esetén az – ügyfél választásától függően – a díjfizetés lehet: éves, féléves, negyedéves. Határozott időtartamra kötött szerződések díja a szerződéskötéskor egy összegben esedékes.

A forgalmi engedélyre nem kötelezett gépjárművek esetén a díj megfizetését a gépjárművön elhelyezett tanúsító jelzés mutatja, amely egyben a kötelező biztosítás meglétét is igazolja. Ennek hiányában a gépjármű közúti forgalomban nem vehet részt, rendszámot cserélni, műszaki vizsgára vinni stb. nem lehetséges.

Tudnivalók az autó kötelező biztosítás kapcsán

Hétfőn útjára indul az utolsó kötelező biztosítási kampány – utolsó, mert a kötelező biztosítás kötésének rendje megváltozik 2010-től. Az idei kampányról elmondható, hogy mind a lakossági szektorban, mind a flottakötelező tekintetében csekély díjnövekedés tapasztalható.

A biztosítók pénteken már közzétették az idén esedékes tarifáikat, szembeötlő változás a 2008-as adatokhoz képest, hogy a legtöbb biztosítótársaság módosított kedvezménypolitikáján. Az általános szabály mindenhol az, hogy az alapadatok megadása után kapunk egy alapdíjat, amely tovább csökkenhet a különféle kedvezményre jogosító körülmények fennállása esetén. A számítás bármelyik alkusz oldalán elvégezhető a kötelező biztosítás kalkulátor segítségével.

Különféle kedvezményeket vehetnek igénybe azok, akik biztosítót váltanak, de a károkozás nélkül autózók is válogathatnak (ők kiemelkedő kedvezményt érhetnek el pl. a Generali csoportnál) az akciók között, továbbá kgfb-díjcsökkentésre számíthatnak a gyermekes családok (családi kedvezmény). A növekvő versennyel az egyes kedvezmények mértéke, ezáltal az elérhető összkedvezmény értéke is nőtt: egy évvel ezelőtt összesen kb. 45% volt, ezzel szemben idén akár 70%-os kedvezményt is kaphatunk az alapdíjból. Érdekes kedvezményt nyújt az Allianz: akik megadják az e-mail címüket illetve a mobilszámukat, alacsonyabb díjjal köthetik meg biztosításukat (nyilvánvalóan már az évfordulós váltásra készülve). Az Aegon Biztosító a 30-45 éves korosztály számára nyújt jelentősebb alapdíjcsökkentést, a Posta Biztosító a nyugdíjasoknak, a közalkalmazottaknak és a legalább 3 éve nem váltóknak kínál kötelező biztosítást kedvező feltételekkel.