A portálunkon elérhető hiteltípusok

Új és használ gépkocsik vásárlásához hitel, illetve lízing:

Magánszemélyek, egyéni vállalkozók illetve társas vállalkozások egyaránt igényelhetik. Minden esetben a gépkocsi jelenti a fedezetet. Jogi személyek a PSZÁF elrendelése alapján kizárólag lízing konstrukciót választhatnak. A gépkocsi lehet személygépkocsi, illetve 3,5 tonnáig tehergépkocsi. “A portálunkon elérhető hiteltípusok” bővebben

Könnyebb kiküszöbölni a hibákat a NAV programjaival

Az adóbevallás készítését bízhatjuk szakemberre, de akár hozzáértő ismerősünkre is, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kitöltést segítő programjait igénybe véve azonban pénzt spórolhatunk…

…és a fáradtságtól is megkímélhetünk másokat, emellett az interneten keresgélve is számos módszert találhatunk, ami megkönnyíti az űrlapok kitöltését. Az online elérhető szoftverek elejétől a végéig segítenek a nyomtatványok kitöltésében, emellett az említett internetes oldalon kitöltési útmutatókat is találunk, amelyek szintén hasznos információkat tartalmaznak. “Könnyebb kiküszöbölni a hibákat a NAV programjaival” bővebben

A megfelelő futamidő kiválasztása

Ha autóra van szüksége, azonban anyagi lehetőségei miatt csak hitelre tud vásárolni, szemben találhatja magát egy problémával.

Hiszen egyrészt minél alacsonyabb törlesztőrészletet szeretne, hogy a lehető legkönnyebben be tudja építeni az új kiadást a már meglévő anyagi kötelezettségei közé, és akár egy bevételi forrás (például másodállás) kiesése esetén se jelentsen problémát a részletek törlesztése. Másrészt viszont érthető, ha arra vágyik, hogy minél kevesebb ideig kelljen fizetnie a részleteket, és a gépjárművet a lehető leghamarabb teljesen a sajátjának érezhesse. Hitelintézettől függően számtalan különböző futamidő közül választhat, a legrövidebb 12, míg a leghosszabb 84 hónap. Ez utóbbi a lakossági ügyfelekre vonatkozik; a vállalkozások esetében a leghosszabb futamidő 96 hónap. Egy hiteltanácsadó segíthet önnek kiválasztani az ideális futamidőt; illetve közösen megvitathatják, milyen feltételek mellett a legésszerűbb, illetve lehetséges a gépjármű finanszíroztatása. A hosszabb futamidő azok számára előnyös, akik stabil, hosszú távú munkahellyel rendelkeznek, így 5-6 év múlva is számíthatnak a többletkiadást lehetővé tévő bevételre.

Ha azonban ezt a megoldást választja, tisztában kell lennie azzal, hogy az első néhány évben szinte csak a kamatokat fogja törleszteni, a gépjármű vételárát alig.

Így, ha valamilyen okból kifolyólag meg kell szüntetnie a hitelintézettel kötött szerződést, nem tud olyan jól kiszállni az ügyletből, mintha már az autó árának nagy részét törlesztette volna. A rövidebb távú futamidőt érdemes választania akkor is, ha egy idősebb gépjármű megvásárlását tervezi. Hiteligénylés esetén ugyanis az autó életkora a futamidő lejártakor nem lehet több 15 évnél, így ezt sem hagyhatja figyelmen kívül, amikor az időtartammal kalkulál. A rövidebb futamidő előnye továbbá, hogy hamarabb törlesztheti a gépjármű vételárát, hátránya viszont a magasabb törlesztőrészlet. Igényei és anyagi lehetőségei átgondolásával azonban biztosan sikerül megtalálnia a megfelelő megoldást, főként, ha szakember segítségét is igénybe veszi.

Az ÁFA-alap meghatározásának fő szabályai

Általános szabály szerint az adó alapja termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén a kapott ellenérték – pénz, tartozás kiegyenlítésére fordított vagyoni érték is ide tartozik, de a kártérítés nem).

Ha az ellenérték nem pénzben kifejezett, például csere esetén, az adóalap az ellenértékül szolgáló termék vagy szolgáltatás nettó forgalmi értéke.  Amennyiben a főtevékenységhez melléktevékenység kötődik, úgy ez utóbbi osztja az előbbi sorsát, és a főtevékenység áfáját kell felszámítani mindkét tevékenységre. Az árleszállítás, árengedmény annak függvényében, hogy rögtön adják vagy utólag, vagy eleve nem tartozik bele az adó alapjába, vagy utólag csökkenti azt. Az adó alapjába nem számít bele az az összeg, amelyet más nevére és javára szednek be, és a nyilvántartásban elszámolási kötelezettségként szerepeltetnek. Például ha az autóra biztosítást is lehet kötni, és ezt a díjat az autókereskedő a befizetést követően a biztosító részére tovább utalja, úgy ez az összeg értelemszerűen nem képezi az autó értékesítésének ellenértékét. A forgalmi érték képezi az adó alapját ingyenes termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén. A gazdaságilag nem független felek részére teljesített értékesítésnél a jogszabály nem fogadja el a felek között megállapodott ellenértéket, amennyiben az a forgalmi értékhez képest aránytalanul alacsonyabb, ehelyett itt is forgalmi értéket kell figyelembe venni. A forgalmi érték a terméknek és a szolgáltatásnak az az ára, amelyet független felek alkalmaznának összehasonlítható körülmények között. Új közlekedési eszköznek minősülő személygépkocsi esetén is a forgalmi érték az irányadó, amennyiben a beszerzési érték a piaci árhoz képest aránytalanul alacsony.

Mi történik nemfizetés esetén?

Nehéz helyzetbe kerülhet az ügyfél, ha nem tudja fizetni autóhitele havi törlesztőrészleteit, mert akkor vissza kell adni a gépjárművet a finanszírozónak. A finanszírozó a szerződésben meghatározott ár figyelembevételével csökkenti a hátralévő tartozást. Amennyiben az elszámolt összeg kevesebb, mint a hátralévő tartozás, úgy ebben az esetben azonnal és egy összegben meg kell fizetni a különbözetet. Ha az ügyfél nem tud fizetni, adatai a jogszabályban meghatározottak szerint bekerülnek a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR, régebbi nevén BAR), a tartozást pedig – késedelmi költségekkel növelve – mindenképp rendezni kell. A költségeket növeli, hogy az autóhitelnek a futamidő lejárta előtti megszűnése esetén – így ebben az esetben is – a szerződésben meghatározott szerződési megszüntetési díjat kell az ügyfélnek fizetni.

Autóhitel Fogalomtár

Gépjármű hitel
Elsősorban a gépjármű adásvétel kapcsán igénybe vehető autóhitelek tartoznak ide. Tulajdonos és az üzembentartó személye általában azonos, kivéve ha a tulajdonos máshogy rendelkezik. Felvehető meglévő gépjárműre is: ilyenkor gépjármű fedezetes autóhitelről beszélünk (gépjármű fedezetes gyorskölcsön). A gépjármű hitel fedezete a magvásárolt autó lesz. Az autóhitel lehet forint, euró vagy esetleg svájci frank alapú.

Zárt végű pénzügyi lízing – autólízing
Olyan autófinanszírozási forma, amely csak néhány dologban tér el az autóhiteltől: zártvégű pénzügyi lízing esetén a futamidő végéig a finanszírozó tulajdonában marad a gépjármű, az ügyfél az üzembentartó lesz, és az autó költségei is az ügyfelet terhelik. A futamidő végén pedig automatikusan az üzembentartó lesz az új tulajdonos. Mivel alacsonyabb kockázatot jelent a finanszírozónak, ezért általában az autólízing kedvezőbb törlesztőrészlettel vehető fel, mint az autóhitel. Az autólízing lehet forint, euró vagy svájci frank alapú.

Autóhitel előtörlesztés
Ügyfeleinknek lehetősége van a finanszírozási szerződés törlesztő részleteitől eltérő, egyszeri nagyobb összegű tőke befizetésére. Ez eredményezheti az autóhitel szerződésük lezárását, amennyiben a teljes tőkét befizetik, illetve kérhetik az autóhitel szerződés átütemezését is. Az autóhitel előtörlesztés bizonyos esetekben díjmentes.

Annuitásos autóhitel
A leggyakoribb és legközkedveltebb, egyszerre kényelmes és kiszámítható hitelkonstrukció, melynek során az ügyfél a felvett hitelt azonos összegű részletekben fizeti meg. A kamatot mindig a fennálló tőkerész után számolják, így a havi részletben ez az összeg eleinte magasabb, mint a tőke, majd idővel egyre kisebb lesz, a tőke pedig egyre nagyobb.

Autóhitel átvállalás
Amennyiben ügyfelünk el szeretné adni személygépkocsiját, de nem szeretné lezáratni az autóhitelét, autólízing szerződését, lehetősége van a szerződés átkötésére (átvállalására) egy új vevő részére, amennyiben az új ügyfél a szerződési feltételeknek megfelel. Ezt nevezzük szerződés átvállalásnak vagy autóhitel átvállalásnak.

Autóhitel, autólízing bázisárfolyama
Devizás hitel esetén a kölcsön folyósításának napján meghirdetett, éppen aktuális vételi devizaárfolyam. Ehhez viszonyítva számolják ki a havi törlesztéseket.

Autóhitel, autólízing futamidő
Az autóhitel/autólízing folyósítása és lejárata közötti időtartam.

Opciós jog
Vételi jog, amely autóhitel esetén a finanszírozó céget illeti meg és a hitelszerződés esetleges felmondásakor egyoldalú nyilatkozattal érvényesíthető. A finanszírozó ezen vételi jog gyakorlásával szerez tulajdont a hitel fedezetéül szolgáló gépjárműre. Opciós jogot az okmányirodában lehet bejegyezni a gépjárműre, egy gépjárművön egy opciós jog lehet.

Autóhitel THM
Az autóhitel THM tartalmazza a autóhitel hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat (kamatot, díjat, költséget, jutalékot, adót), valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a hitelező számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez a hitelező előírja. A THM egy olyan mutatószám, amely arra szolgál, hogy a fogyasztó el tudja dönteni, melyik finanszírozási konstrukció olcsóbb, kedvezőbb számára. A THM segítségével összehasonlíthatjuk a különböző autóhitel ajánlatokat.

Ügyleti kamatláb
A ténylegesen igénybe vett és még vissza nem fizetett kölcsönösszeg után a folyósítás napjától az Ügyfél által a pénzhasználat díjaként fizetendő összeg, amelynek első kamatperiódusra érvényes éves százalékos mértékét (kamatláb) a kölcsönszerződés tartalmazza. Az ügyleti kamat két részből, az üzleti kamatból valamint a kockázati kamatfelárból áll. Amennyiben a kölcsönszerződés kockázati kamatfelárat nem tartalmaz, úgy az ügyleti kamat megegyezik az üzleti kamattal. A teljes ügyleti kamat mértéke nem lehet kisebb, mint nulla.

Önerő
Az az összeg, amivel minimálisan rendelkeznie kell a vásárlónak, ha a gépjárművet autóhitel vagy zártvégü lízing (autólízing) igénybevételével kívánja megvásárolni. Az önerő mértéke az összes finanszírozónál egységes.

Beépített CASCO
A járművek törésbiztosítása, mely egyéb bekövetkező károkra is kiterjedhet (lopás, rongálás, elemi károk). A beépített cascónál az ügyfél a casco biztosítás havidíját a törlesztéssel együtt fizeti, az autóhitel/autólízing törlesztőrészletébe beleépítve. A beépített casco általában teljeskörű. Ez a fajta casco biztosítás olcsóbb, mint ha külön kötnénk cascót a gépjárművünkre, viszont teljes biztonságot nyújt a futamidő végéig. A finanszírozók beépített casco esetén kedvezőbb törlesztőrészletet biztosítanak ügyfeleinek.

Casco mentes autóhitel szerződés
Olyan autóhitel konstrukció, amely mellé az ügyfeleknek nem kell casco biztosítást kötni, ezáltal alacsonyabb szinten tudják tartani a kiadásaikat. Viszont ebben az esetben az autóhitel havi törlesztését a bank megnövelik a kockázati kamatfelárral, tehát magasabb lesz az autóhitel havi törlesztőrészlete. Ha bármi baj történik az autóval (pl. összetörik, ellopják), a tulajdonosnak kell egy összegben kifizetnie a fennálló autóhitel tartozást.

Bázis kamatláb
Deviza alapú autóhitel esetén a kölcsön folyósításának napján meghirdetett, éppen aktuális vételi kamatláb. Ehhez viszonyítva számolják ki a havi törlesztéseket.

Devizához kötött változó kamatozású finanszírozás
Olyan finanszírozási konstrukció, melynek során az ügyfél forintban veszi fel és kapja meg a kölcsönt, sőt, még a részleteket is abban fizeti meg, a havi törlesztés pontos összegét azonban a választott deviza törlesztéskor érvényben lévő árfolyamához kötik.

Irányadó kamatláb
Az ügyleti kamat kiszámításánál használt, százalékban megadott tétel, amely mindig a következő esedékességi időszakra érvényes kamatlábértéket mutatja. Az irányadó kamatláb havonta változhat, ezért az ügyleti kamat kiszámítása során a kamatszámítási időszakba beleeső valamennyi irányadó kamatlábváltozást figyelembe veszik.

Lezárási árfolyam
Az a lezáráskor érvényben lévő árfolyam, amely alapján idő előtti lezárás esetén a finanszírozó meghatározza az ügyféllel szemben még fennálló követeléseit.

Lezárási díj
Ha az ügyfél az autóhitel vagy autólízing szerződését bármilyen okból a meghatározott időpont előtt lezárja, akkor a bank kérhet lezárási díjat, kivéve ha a finanszírozó a hirdetményben vagy az autóhitel szerződés megkötésekor máshogy rendelkezett.

Mobilbankár szolgáltatás
A mobilbankár szolgáltatás az ügyfélközpontú ügyintézés, azaz autóhitel soron kívül. Mobilbankár szolgáltatásnál ügyintézőnk leveszi a utánajárás, sorban állás problémáját az ügyfél válláról. Kérésre az elkészült szerződést az ügyintéző házhoz viszi, valamint az okmányirodás ügyintézést is elvégzi.

Milyen iratok kellenek az autóhitel felvételéhez?

Alábbiakban összefoglaljuk, hogy a különféle autófinanszírozási megoldásokhoz (vásárlás, gyorshitel-visszhitel, kiváltás) milyen iratok benyújtása elengedhetetlen.

A hiteligényléshez csupán néhány dokumentum bemutatására van szükség, ezeket nem csak személyesen, de a papírokat akár fénymásolva, faxon, e-mailben vagy hagyományos postai levélben is elküldheti az autóhitel bírálatához.

Személyes okmányok:

  • személyigazolvány és lakcímkártya
  • adó kártya és TAJ kártya
  • jogosítvány (valójában az sem akadály, ha nincs jogosítványa, csupán egy kezesre lesz szüksége, aki rendelkezik vezetői engedéllyel)

Az autó dokumentációja:

  • az autó forgalmi engedélyének és törzskönyvének másolata (ha lehetséges, de nem alapfeltétel)

Jövedelem igazolása:

  • munkáltatói igazolás, vagy utolsó 2 havi bankszámla, vagy APEH jövedelemigazolás és munkahelyi adatok

Az sem akadály, ha jelenleg nincs állása, hiszen segítségünkkel munkanélküli személy is kaphat autóhitelt, mindössze egy kezesre van szükség. Irodánkba csak akkor kell bejönnie (vagy akár egy ön által szabadon megválasztott helyen találkozhatunk, otthonában vagy máshol), mikor hitelének elbírálása már megtörtént és csak az elfogadott és folyósításra váró kölcsönről kell aláírnia a szerződést.

Elindult az Autóhitel Blog

Autóhitel Blog StartÜdvözöljük oldalunkon! Elindult blogunk, célja elsősorban az autó- és motorfinanszírozás iránt érdeklődő internetezők tájékoztatása. Híreket, cikkeket, esettanulmányokat olvashat nálunk, bemutatjuk a finanszírozási konstrukciók széles választékát, ami hozzásegítheti az Önnek leginkább megfelelő típus kiválasztásához, legyen szó vásárlásról, lízingről vagy valamilyen autójelzálog-típusú kölcsönről.

A bejegyzésekhez hozzá is szólhat, feltehet kérdéseket, illetve megírhatja, milyen témáról olvasna szívesen – ha a téma közérdekű, a választ a blogon is közzétesszük. Munkatársaink több éves tapasztalattal rendelkeznek az autóhitelezés területén, így túlzás nélkül állíthatjuk, hogy mindenféle esettel találkoztak már, nincs olyan bonyolult ügylet, amivel sikerrel meg ne birkóznának. Bátran forduljon hozzánk kérdéseivel!