Opciós jog – autólízing

Az autólízing szerződések sajátos, bár nem szükségszerű eleme a lízingbevevőt megillető opciós jog.

Opciós jogNem tekinthetők opciós jog alapításának a lízingszerződések azon kikötései, mely alapján a szerződés lejáratakor a lízingbevevő – erre vonatkozó értesítés megküldésével – jogosult a maradványértéken a lízingtárgy, a gépjármű külön adásvételi szerződéssel történő megvételére. Amennyiben azonban a lízingbevevő e jogával él, úgy a lízingbeadónak szerződéskötési kötelezettsége a futamidő végével beáll. A vételi jog kikötését egyes országok és a nemzetközi pénzügyi lízingről szóló egyezmény sem tekinti az autólízing szerződés kötelező tartalmi elemének. Hatályos jogunk a pénzügyi lízing definíciója körében rendelkezik az opciós jogról, s a hazai szerződéses gyakorlatban is ez terjedt el túlnyomó részben. Sajnálatos módon találunk példát a magyar szerződéses gyakorlatban arra, hogy a vételi jog helyett a számviteli törvény téves fogalom-elnevezését, az elővételi jogot alkalmazzák. A hatályos Polgári Törvénykönyv a gazdasági élet és joggyakorlat változását az opciós jog tekintetében nem követi, tekintettel arra, hogy az üzleti szféra gyakorlatában többfajta vételi jog kikötése terjedt el: így ismeretes a nyitott és zárt opció. A nyitott opció, opciós jog lényege, hogy a jogosult vételi jogával a teljes szerződéses időtartam alatt, míg zárt opciónál csak az opciós szerződésben megjelölt időben élhet.

A nyílt végű pénzügyi lízingszerződéseknél a zárt opciós jog terjedt el, hiszen a lízingbevevő rendszerint csak a futamidő lejártától, a lízingdíj maradéktalan kiegyenlítésétől kezdődően vagy azt megelőző meghatározott időtartamon belül élhet vételi jogával, de semmiképpen nem a szerződés egész időtartama alatt.

Tekintettel arra, hogy az opciós jogot határozott idő esetén legfeljebb öt évre lehet kikötni, míg a határozatlan időre alapított opció hat hónap elteltével megszűnik, az öt évnél hosszabb időtartamú gépjármű lízing szerződések esetén az öt év elteltével újabb opciós jogot alapító szerződést kell aláírni. Az opciós jog gyakorlására nyitva álló határidők meglehetősen változatos képet mutatnak a hazai lízingbeadók szerződéses gyakorlatában. Az egyik lízingbeadó általános szerződési feltételeiben a lízingbevevő a teljes tartozás megfizetését követő öt napon belül élhet vételi jogával, ami fogyasztói szerződés esetén mindenképpen aggályosnak tekinthető.

A kirívó példa ellenére a hatvan napra biztosított opciós jog mondható általánosnak. A lízingszerződések lehetővé teszik, hogy a lízingbevevők kijelölhessék azt a harmadik személyt, aki az opciós jog gyakorlására jogosult.

Ezzel kapcsolatosan számos esetben merül fel az opciós szerződések fedezetelvonó jellege miatti hatálytalansága. Kétségtelen, hogy az opciós jog gyakorlásának átengedése a gyakorlatban túlnyomó többségben ellenérték nélkül történik, ami részben ajándékozásnak minősül, tekintettel arra, hogy az opciós jog gyakorlásakor megfizetett maradványérték nem igazodik a lízingtárgy valós forgalmi értékéhez, mivel a vételár az autólízing feltételei szerinti díjak megfizetésével a lízingbevevő részéről részben már kiegyenlítésre került.

Ezt támasztja alá egyébként az a bírósági döntés is, mely a pénzügyi lízinget nem két külön – bérleti és adásvételi, hanem egyetlen egységes, atipikus szerződésnek fogja fel. A tulajdonjog megszerzése a szerződésben kikötött opciós jognak a lízingbevevő általi gyakorlása útján történhet meg. Az opciós jognak a lízingbevevő javára történő biztosítása azonban nem a bérleti jellegű megállapodástól függetlenül, hanem kizárólag arra való tekintettel történhet.

Tipp: amennyiben új vagy használt személyautót, motorkerékpárt vagy 3,5 tonna össztömeget nem meghaladó kishaszongépjárművet szeretne lízingelni, a weboldalunkon található online autólízing kalkulátor használatával előzetes becslést készíthet a várható lízingdíjakról.

A lízingszerződésben kikötött maradványérték semmiképpen sem azonosítható a vételárral, hiszen az nem önmagában, hanem csak az autólízing szerződés alapján kifizetett díjakkal együtt képezi a lízingtárgy ellenértékét. A fentiekből azonban az is következik, hogy amennyiben a lízingbevevő nem él opciós jogával, úgy a megfizetett lízingdíjak vételárat megtestesítő része a lízingbeadónál marad, és aránytalan vagyoneltolódást eredményez kettőjük viszonylatában. Jellemzően a lízingbevevők mindig élnek vételi jogukkal, így feltehetően ezzel magyarázható, hogy az üzletszabályok nem rendelkeznek az elszámolás szabályairól arra az elvi eshetőségre, amennyiben a lízingbevevő nem gyakorolná opciós jogát.

Autólízing szerződés, kalkulátor

Amennyiben valaki új vagy használt autót vagy kisteherautót szeretne vásárolni, és nem rendelkezik elegendő készpénzzel, akkor általában az autóhitel jut először az eszébe.

Azt javasoljuk, hogy mindenképpen vegye figyelembe az autólízing nyújtotta lehetőségeket is. Magánszemélyek választhatnak az autólízing és az autóhitel konstrukció között, míg cégek, vállalkozások csak a lízing alapú konstrukciót választhatják, így tulajdonképpen nem is az ő figyelmüket szeretnénk felhívni a lízingre, mivel más választásuk úgy sincsen a törvényi szabályozásból kifolyólag.

Miért lehet jobb választás az autólízing, mint az autóhitel?

Miért lehet célszerűbb választás lízingelni egy autót vagy kisteherautót és nem készpénzért vagy hitelből megvenni? Ha a lízing mellett teszi le a voksát, akkor kisebb önrész befizetésével is hozzájuthat a gépjárműhöz: ha magánszemélyként venne fel autóhitelt, akkor forint alapon 25%, mg euró alapon 40% önerő befizetésére lenne kénytelen. Ezek a számok már egy átlagos autó esetén sem kis összeget jelentenek, és figyelembe véve, hogy elsősorban az vesz fel hitelt, akinek kevés/kevesebb a (kész)pénze, akkor máris beláthatjuk, hogy az autólízing által megkövetelt mindössze 20% önerő milyen vonzóvá is teszi ezt a konstrukciót.

A lízingelésbe vonható jármű fajtája szinte mindegy, lehet új vagy használt személyautó, új vagy használt motor, új vagy használt kisteherautó. Az autólízing feltételek, alapkritériumok sincsenek túlbonyolítva: a jármű érték legyen minimum 500.000 Ft, legyen meg a szükséges önerő, valamint a jármű a lízingszerződés lejártakor legfeljebb 15 éves legyen, ugyanis ez a finanszírozható gépjárművek felső életkori határa.

A lízingszerződés sikeres megkötéséhez a következő dokumentumokra van szükség:

  • személyi igazolvány
  • lakcímkártya
  • jogosítvány
  • forgalmi engedély
  • hivatalos munkáltatói igazolás vagy az utolsó 2 havi bankszámlakivonat

Autólízing kalkulátor

A weboldalunkon megtalálható online autólízing kalkulátor segítségével előzetes becslést, kalkulációt készíthet, hogy nagyjából milyen törlesztőrészletekre számíthat az autólízing szerződés megkötése után. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az autólízing kalkulátor, bár mindent megteszünk, hogy a lehető legpontosabb értékeket mutassa, nem lehet mindig hajszálpontos, csak tájékoztató jellegű (általában néhány száz forintos eltérés tapasztalható). Emiatt kérjen személyre szabott ajánlatot munkatársainktól. Az autólízing kalkulátor használata roppant egyszerű: csak beírja a felvenni kívánt összeget (az önerő mértékére kérjük, figyeljen, vagyis ne az autó vételárát írja be) és a tervezett futamidőt, majd rákattint a kalkuláció gombra, ezt követően az autólízing kalkulátor pillanatok alatt kiszámolja önnek a várható törlesztőrészletet.