A kötelezően megkötendő biztosításról

Ha személygépjárművet vásárolunk, gondolnunk kell a biztonságra, minden autótulajdonosnak szükséges, hogy kötelező felelősségbiztosítással rendelkezzen. Ez a biztosítás azt a kárt téríti meg, amelyet mi okozunk. Megléte elengedhetetlen a közlekedésben.

KGFBEgy autó esetében a legkisebb javításnak vagy elem kicserélésének is magas ára van. Ne bízzuk a véletlenre, gondoskodjunk a megfelelő biztosítás megkötéséről. Ezt minden esetben személygépkocsi tulajdonosának vagy üzemeltetőjének kell megkötnie. Ez a kötelezettség éppen úgy igaz a biztosítótársaságra is, tehát nem fordulhat elő, hogy a biztosítási kérelmünk elutasításra kerül. A kötelező felelősségbiztosítást minden körülmények között meg kell kötünk, legyen szó új vagy akár használt autóról, amit megvehetünk autókereskedésből vagy egy magánszemélytől is. A biztosítási szerződésünket minden év végén meg kell újítanunk. Abban az esetben, ha autónkat használtan vásároljuk meg, a meglévő rendszám lehetőséget ad arra, hogy a kötelező biztosítást előre megkössük, így már érvényes lesz, mire a gépjármű hozzánk kerül. Minél hamarabb megkötjük meglévő vagy leendő autónk, motorkerékpárunk vagy tehergépjárművünk biztosítását annál jobb. Hiszen autóvásárlás után, nem jön a legjobbkor egy újabb kiadás, ami ráadásul megelőzhető lett volna, ne sajnáljunk rá havi pár ezer forintot, hogy egész évben biztosítva legyünk. Közúti ellenőrzés során, fel kell tudnunk mutatni az igazoló szelvényt, hogy rendelkezünk, kötöttünk kötelező felelősségbiztosítást. Ezekre a biztosítást igazoló papírokra bármikor szükségünk lehet, az autónkat ért vagy okozott kár esetében épp úgy, mint a műszaki vizsgán. Mint ahogy a biztosítás nevében is benne van, a közutakon felelősségteljesen kell közlekednünk, gondolnunk kell arra, hogy bármikor megtörténhet a baj. Gondoskodjunk róla, hogy rendelkezzünk ezzel a biztosítással, ami kár esetén rendezi a kifizetendő számlákat.

 

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás

Az utakon futó gépjárművek számának gyarapodó száma (amivel a balesetek, és káresemények száma is növekedett) indokolttá tette, hogy kötelezővé tegyék a felelősségbiztosítást. Az alapelv az, hogy a károkozó anyagi helyzetétől ne függjön a vétlen károsult kártalanítása, de a biztosítás ugyanúgy védi a károkozó érdekeit is, hiszen az ő anyagi helyzetét is megrendítheti egy nagyobb összegű károsodás esetén kifizetendő összeg – így jött létre a kötelező biztosítás.

Szerződéskötésre kötelezettek:

A kormányrendelet értelmében szerződéskötésre kötelezett: a gépjármű (személygépkocsi, teherautó, motorkerékpár stb.) tulajdonosa, illetve a gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartó. Nem lehet szerződő a gépjármű bérlője, használója stb. még abban az esetben sem, ha a bérleti szerződésben azt határozták meg, hogy a felelősségbiztosítási szerződés kötésének kötelezettsége a bérlőt, használót terheli. A biztosított az üzembentartó és a jármű mindenkori vezetője.

A KGFB szolgáltatása

A korábbi szabályok alapján a biztosító helytállási kötelezettsége korlátlan volt. A kormányrendelet 2001-től korlátozta a biztosítók kötelező helytállási kötelezettségét. Az egy káreseményből (az azonos időpontban és okból bekövetkező több kár is egy eseménynek számít) eredő dologi károkért a biztosítók 500 millió Ft maximális térítést fizetnek, míg az egy káreseményből eredő személyi sérülések esetén személyenként 300 millió Ft a maximális térítés.

A KGFB díja, a díjfizetés módja és gyakorisága

A díj megállapítására vonatkozó korábbi szabályok megváltoztak, a biztosítót a díj a kockázatviselés kezdetének napjától a kockázatviselés végének napjáig illeti meg.

A díjfizetés módja:

  • készpénz átutalási megbízás (csekk),
  • lakossági csoportos díjbeszedés (amikor a díj beszedésére a megbízást a biztosító, vagy az általa meghatalmazott jogi személy indítja el),
  • lakossági banki átutalás,
  • vállalkozói számláról történő banki átutalás.

A díjfizetés gyakorisága: a határozatlan időtartamra kötött szerződések esetén az – ügyfél választásától függően – a díjfizetés lehet: éves, féléves, negyedéves. Határozott időtartamra kötött szerződések díja a szerződéskötéskor egy összegben esedékes.

A forgalmi engedélyre nem kötelezett gépjárművek esetén a díj megfizetését a gépjárművön elhelyezett tanúsító jelzés mutatja, amely egyben a kötelező biztosítás meglétét is igazolja. Ennek hiányában a gépjármű közúti forgalomban nem vehet részt, rendszámot cserélni, műszaki vizsgára vinni stb. nem lehetséges.