A kötelezően megkötendő biztosításról

Ha személygépjárművet vásárolunk, gondolnunk kell a biztonságra, minden autótulajdonosnak szükséges, hogy kötelező felelősségbiztosítással rendelkezzen. Ez a biztosítás azt a kárt téríti meg, amelyet mi okozunk. Megléte elengedhetetlen a közlekedésben.

KGFBEgy autó esetében a legkisebb javításnak vagy elem kicserélésének is magas ára van. Ne bízzuk a véletlenre, gondoskodjunk a megfelelő biztosítás megkötéséről. Ezt minden esetben személygépkocsi tulajdonosának vagy üzemeltetőjének kell megkötnie. Ez a kötelezettség éppen úgy igaz a biztosítótársaságra is, tehát nem fordulhat elő, hogy a biztosítási kérelmünk elutasításra kerül. A kötelező felelősségbiztosítást minden körülmények között meg kell kötünk, legyen szó új vagy akár használt autóról, amit megvehetünk autókereskedésből vagy egy magánszemélytől is. A biztosítási szerződésünket minden év végén meg kell újítanunk. Abban az esetben, ha autónkat használtan vásároljuk meg, a meglévő rendszám lehetőséget ad arra, hogy a kötelező biztosítást előre megkössük, így már érvényes lesz, mire a gépjármű hozzánk kerül. Minél hamarabb megkötjük meglévő vagy leendő autónk, motorkerékpárunk vagy tehergépjárművünk biztosítását annál jobb. Hiszen autóvásárlás után, nem jön a legjobbkor egy újabb kiadás, ami ráadásul megelőzhető lett volna, ne sajnáljunk rá havi pár ezer forintot, hogy egész évben biztosítva legyünk. Közúti ellenőrzés során, fel kell tudnunk mutatni az igazoló szelvényt, hogy rendelkezünk, kötöttünk kötelező felelősségbiztosítást. Ezekre a biztosítást igazoló papírokra bármikor szükségünk lehet, az autónkat ért vagy okozott kár esetében épp úgy, mint a műszaki vizsgán. Mint ahogy a biztosítás nevében is benne van, a közutakon felelősségteljesen kell közlekednünk, gondolnunk kell arra, hogy bármikor megtörténhet a baj. Gondoskodjunk róla, hogy rendelkezzünk ezzel a biztosítással, ami kár esetén rendezi a kifizetendő számlákat.

 

Az ÁFA-alap meghatározásának fő szabályai

Általános szabály szerint az adó alapja termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén a kapott ellenérték – pénz, tartozás kiegyenlítésére fordított vagyoni érték is ide tartozik, de a kártérítés nem).

Ha az ellenérték nem pénzben kifejezett, például csere esetén, az adóalap az ellenértékül szolgáló termék vagy szolgáltatás nettó forgalmi értéke.  Amennyiben a főtevékenységhez melléktevékenység kötődik, úgy ez utóbbi osztja az előbbi sorsát, és a főtevékenység áfáját kell felszámítani mindkét tevékenységre. Az árleszállítás, árengedmény annak függvényében, hogy rögtön adják vagy utólag, vagy eleve nem tartozik bele az adó alapjába, vagy utólag csökkenti azt. Az adó alapjába nem számít bele az az összeg, amelyet más nevére és javára szednek be, és a nyilvántartásban elszámolási kötelezettségként szerepeltetnek. Például ha az autóra biztosítást is lehet kötni, és ezt a díjat az autókereskedő a befizetést követően a biztosító részére tovább utalja, úgy ez az összeg értelemszerűen nem képezi az autó értékesítésének ellenértékét. A forgalmi érték képezi az adó alapját ingyenes termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén. A gazdaságilag nem független felek részére teljesített értékesítésnél a jogszabály nem fogadja el a felek között megállapodott ellenértéket, amennyiben az a forgalmi értékhez képest aránytalanul alacsonyabb, ehelyett itt is forgalmi értéket kell figyelembe venni. A forgalmi érték a terméknek és a szolgáltatásnak az az ára, amelyet független felek alkalmaznának összehasonlítható körülmények között. Új közlekedési eszköznek minősülő személygépkocsi esetén is a forgalmi érték az irányadó, amennyiben a beszerzési érték a piaci árhoz képest aránytalanul alacsony.

KGFB: a kárrendezés módja

A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (KGFB) legfőbb jellegzetessége, hogy a károsult közvetlenül is fordulhat a biztosítóhoz igénye érvényesítésével. A gyakorlatban ez úgy történik, hogy a baleset után a résztvevők kitöltik a kétlapos ún. Európai Baleseti bejelentőt, amelyben rögzítik mindkettőjük adatait, valamint röviden leírják a káresemény körülményeit. Ezek után mindkét fél kap egy példányt, és a károsult ezzel felkeresi a másik fél kötelező biztosítóját.

A kgfb-t szolgáltató biztosító szakemberei a sérült járművet lefotózzák, jegyzőkönyvben rögzítik a jármű állapotát, majd megállapítják, hogy a biztosított mennyiben hibás, és ennek megfelelően mekkora térítés nyújtható-e. Sok biztosító javítócégekkel megállapodást köt, és a javító a munka elvégzése után közvetlenül a biztosító felé számláz. Ennek az eljárásnak nagy előnye, hogy nem kell megelőlegezni a javítási költségeket.