Gépjármű adásvételi szerződés

Az érvényes gépjármű adásvételi szerződés tartalmilag szigorúan jogszabályokhoz kötött. Ettől az időponttól a gépjármű adásvételi szerződés csak teljes, bizonyító erejű magánokirat lehet.

Ennek oka, hogy a megváltozott tulajdonjog csak ilyen adattartalmú okirattal kerülhet a közúti közlekedési nyilvántartásba. Ezáltal tehát 2010. július 1-jétől a gépjármű adásvételi szerződésnek az ott meghatározott adatokat tartalmaznia kell.

Letöltés!

Tehát, mint feljebb is említettük, az új jogszabályok szerint amennyiben a kötelező adatok hiányoznak az adásvételi szerződésből, úgy a tulajdonjogváltás, vagy az új forgalmi engedély illetve törzskönyv nem készíttethető el.

Amennyiben a kitöltött okirat hiányos (tartalmilag) úgy az okmányirodák nem tudják a tulajdonjogot átvezettetni és ebben az esetben, amíg az ügyfél nem pótolja a hiányzó adatokat, okiratokat, addig az ügymenet áll és ennek következményeiről is tájékoztatják az érintett személyeket. Az időbeli problémákra való tekintettel akár pénzbeli büntetésre is számíthat az ügyfél. Az említett gépjármű adásvételi szerződés sok mindenben hasonlít a régi, már jól bevált adásvételi szerződésekhez és a szerződés minta első három pontja alapján a megváltozott részek könnyen módosíthatók.

A gépjármú adás-vételi szerződés felépítése

Az első két pont a két félt mutatja úgy, mint eladó és mint vevő. Ez azért nagyon fontos, mert a szerződés aláírása előtt mindkét félnek meg kell győződnie a másik fél személyazonosságáról. A körültekintés azért nagyon fontos, mert nem csekély pénzösszegek cserélnek ilyenkor gazdát. Sok csalóval, és nem jó szándékú személlyel találkozik az ember, ezáltal jobb ezeket a szituációkat messzire elkerülni.

Fontos ellenőrizni a személyes okiratokon kívül a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet is.

A fentebb említett okmányokon kívül az alábbi adatokat kell még kötelező érvényűen tartalmaznia a szerződésnek:

  1. Nyilatkozat, amelyben egyértelműen kijelenti mindkét fél, hogy eladja, illetve megvásárolja a 3-mas pontban rögzített gépjárművet
  2. A szintén 3-mas pontban rögzített bruttó vételárat.

A tartalmilag megfelelő szerződés abban az esetben lesz érvényes, ha a felek két tanú jelenlétében írják azt alá. A tanúk személyes adatait (minimum két adat) a szerződésnek szintén tartalmaznia kell.

Az adásvételi minta szerződés további részei

A továbbiakban olyan tartalmi elemeket sorolunk fel, amelyek nem kötelező érvényűek, viszont mindkét fél utólagos reklamációja miatt talán mégis elengedhetetlenek.

  1. a vételár és annak kifizetésének a módja
  2. a gépjármű jelenlegi állapota, esetleges hibák felsorolása
  3. átírás

A mintaszerződés 5. pontja az eladó kötelezettségeire utal. A vevő eme része a 4. pontban található. A vételár kifizetésének módja történhet akár részletekben is. Ilyenkor fontos odafigyelni arra, hogy az adott részletek pontos összege, és ezek kifizetésének tényleges ideje rögzítésre kerüljön. A szerződés 3. pontja ezen kívül még kitér(het) a tényleges birtokba vétel időpontjára is.

Gépjármű adásvételi szerződés jogi személyek között

Amennyiben a felek nem természetes személyek, úgy mindkét részről a következő adatokat kell, hogy tartalmazza a szerződés első 2 pontja. Eladó és vevő részéről egyaránt: cégnév, székhely, cégjegyzékszám és a cég képviseletében eljáró személy neve és személyes adatai.

Egyéb

Az okmányirodai átíráshoz szükséges nyomtatványok – az átíráshoz a következőkben felsorolt okmányok elengedhetetlenek: gépjármű adásvételi szerződés, eredetvizsgálati szakvélemény, forgalmi engedély, törzskönyv, a vevő nevére megkötött kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (kgfb), személyi igazolvány.

Természetesen meghatalmazott személy is eljárhat helyettünk. Ebben az esetben két tanús meghatalmazással járhatnak el helyettünk. A mintaszerződés 4/b pontja tartalmazza, hogy mi a módja az okiratok átadásának. Jogi személyeknél a kötelező dokumentumok között szerepel még az aláírási címpéldány illetve egy cégkivonat.

A szerződés lehetőleg minden oldalon alul a felek lássák el aláírásukkal és legalább két példányban állítsák ki. Az okmányirodai ügyintézés során egy példányt le kell adni a hatóságnak, ezt is vegyék figyelembe.