Autóhitel 0 önerővel

Az “autóhitel 0 önerővel” nem más, mint áprilisi tréfa, a saját érdekében ne dőljön be, ha ilyen hirdetést lát. Tulajdonképpen miért nincs autóhitel önerő nélkül?

A legtöbb használtautó értéke sokszor már az autóhitel futamidejének kezdetén, a törlesztés megkezdésekor alatta marad a fennálló tőketartozásnak.

Ehhez hozzájön még az is, hogy az annuitásos autóhitel konstrukció választásakor a futamidő elején kevesebb tőkét és több kamatot fizetünk vissza, majd a használtautó hitel futamidejének végéhez közeledve lesz a tőke törlesztése nagyobb arányú, mint a kamaté. Ha nem lenne önerő, az imént vázolt tényállás még siralmasabb lenne, hiszen a finanszírozás minden esetben hordoz kockázatot a bankok számára – nem rózsás, ha a fedezet (a megvásárolt autó) értéke már a legelején nem éri el a nyújtott autóhitel összegét, márpedig ez következne be 0 önerővel történő vásárlás esetén.

Tehát autóvásárlás előtt mindenképpen érdemes észben tartanunk, hogy minimum 20% önerőre szükség lesz (lízing konstrukció esetén).

Bedőlt autóhitelek

A több tízezer volt autótulajdonos először a PSZÁF-hez fordul segítségért, hogy visszakaphassa a bank által visszavett autóját, viszont a PSZÁF az egyedi jogvitákban nem nyújt jogi képviseletet. A Felügyelet a Banki Hitel Károsultjainak Egyesületéhez (B.H.K.E.) küldi a magánszemélyeket. A B.H.K.E. egy olyan civil szervezet, amely a hitelkárosultakon kíván segíteni jogi képviselet nyújtásával. Szomorú, hogy ennek a szervezetnek létre kellett jönnie, sokan fordulnak az egyesülethez segítségért. Az autóhitelezéssel kapcsolatos perekben már azt pozitív eredménynek lehet tekinteni, ha lealkudják a késedelmi kamatkövetelést vagy részlet fizetésben kiegyeznek a bankkal. Viszont olyanra is volt már példa, hogy egy autóhitel miatt olyan magasra rúgott a késedelmi kamat, hogy az ügyfél egy autó miatt veszítette el ingatlanát. Éppen az ilyen negatív eshetőségek miatt kellene jobban megfontolni az autóhitelezést. Fel kellene hagyni azzal, hogy „mindenki eggyel nagyobb autót vesz, mint amekkora szükséges lenne”- ugyanis sokakat ez hajt bele az autóvásárlásba, túlvállalják magukat, és ha a bedőlt ügyletek száma a továbbiakban is dinamikusan növekedik, akkor hamarosan be lehet vezetni a családon belüli öncsőd fogalmát.

Megváltozik a Provident gyorskölcsöne

A 31%-os THM-plafon ellenére kb. 44% lesz a Provident által folyósított, személyi hitel jellegű gyorskölcsön THM-je. Hogyan lehetséges ez?

A Provident mostantól kötött hitelcélú terméket folyósít, erre pedig másfajta szabályozás, jóval enyhébb, vonatkozik. A gyorskölcsön hitelcélja pedig a következő: “a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek megvásárlásához, szolgáltatások igénybevételéhez”. A THM-maximumot szabályozó törvény értelmében 2012. áprilisától nem folyósítható hitel az alapkamat 24 százalékponttal növelt értékén felül, ami jelenleg 31 százalékos felső korlátot jelent. A törvényben azonban kivételt képeznek a hitelkártyák és a “mindennapi élethez nyújtott hitelek”, ezeknél a felszámítható díj 15 százalékponttal magasabb, így lehet mégis magasabb a gyorskölcsön THM-je. A gyorskölcsönök futamidejének hossza nő, az eddig 30, 40 és 60 hetes kölcsönök 35, 45, 66 hetesek lesznek. A változás miatt a jelenlegi THM-ek csökkennek, a visszafizetett hitelösszeg is csökken

Opciós jog – autólízing

Az autólízing szerződések sajátos, bár nem szükségszerű eleme a lízingbevevőt megillető opciós jog.

Opciós jogNem tekinthetők opciós jog alapításának a lízingszerződések azon kikötései, mely alapján a szerződés lejáratakor a lízingbevevő – erre vonatkozó értesítés megküldésével – jogosult a maradványértéken a lízingtárgy, a gépjármű külön adásvételi szerződéssel történő megvételére. Amennyiben azonban a lízingbevevő e jogával él, úgy a lízingbeadónak szerződéskötési kötelezettsége a futamidő végével beáll. A vételi jog kikötését egyes országok és a nemzetközi pénzügyi lízingről szóló egyezmény sem tekinti az autólízing szerződés kötelező tartalmi elemének. Hatályos jogunk a pénzügyi lízing definíciója körében rendelkezik az opciós jogról, s a hazai szerződéses gyakorlatban is ez terjedt el túlnyomó részben. Sajnálatos módon találunk példát a magyar szerződéses gyakorlatban arra, hogy a vételi jog helyett a számviteli törvény téves fogalom-elnevezését, az elővételi jogot alkalmazzák. A hatályos Polgári Törvénykönyv a gazdasági élet és joggyakorlat változását az opciós jog tekintetében nem követi, tekintettel arra, hogy az üzleti szféra gyakorlatában többfajta vételi jog kikötése terjedt el: így ismeretes a nyitott és zárt opció. A nyitott opció, opciós jog lényege, hogy a jogosult vételi jogával a teljes szerződéses időtartam alatt, míg zárt opciónál csak az opciós szerződésben megjelölt időben élhet.

A nyílt végű pénzügyi lízingszerződéseknél a zárt opciós jog terjedt el, hiszen a lízingbevevő rendszerint csak a futamidő lejártától, a lízingdíj maradéktalan kiegyenlítésétől kezdődően vagy azt megelőző meghatározott időtartamon belül élhet vételi jogával, de semmiképpen nem a szerződés egész időtartama alatt.

Tekintettel arra, hogy az opciós jogot határozott idő esetén legfeljebb öt évre lehet kikötni, míg a határozatlan időre alapított opció hat hónap elteltével megszűnik, az öt évnél hosszabb időtartamú gépjármű lízing szerződések esetén az öt év elteltével újabb opciós jogot alapító szerződést kell aláírni. Az opciós jog gyakorlására nyitva álló határidők meglehetősen változatos képet mutatnak a hazai lízingbeadók szerződéses gyakorlatában. Az egyik lízingbeadó általános szerződési feltételeiben a lízingbevevő a teljes tartozás megfizetését követő öt napon belül élhet vételi jogával, ami fogyasztói szerződés esetén mindenképpen aggályosnak tekinthető.

A kirívó példa ellenére a hatvan napra biztosított opciós jog mondható általánosnak. A lízingszerződések lehetővé teszik, hogy a lízingbevevők kijelölhessék azt a harmadik személyt, aki az opciós jog gyakorlására jogosult.

Ezzel kapcsolatosan számos esetben merül fel az opciós szerződések fedezetelvonó jellege miatti hatálytalansága. Kétségtelen, hogy az opciós jog gyakorlásának átengedése a gyakorlatban túlnyomó többségben ellenérték nélkül történik, ami részben ajándékozásnak minősül, tekintettel arra, hogy az opciós jog gyakorlásakor megfizetett maradványérték nem igazodik a lízingtárgy valós forgalmi értékéhez, mivel a vételár az autólízing feltételei szerinti díjak megfizetésével a lízingbevevő részéről részben már kiegyenlítésre került.

Ezt támasztja alá egyébként az a bírósági döntés is, mely a pénzügyi lízinget nem két külön – bérleti és adásvételi, hanem egyetlen egységes, atipikus szerződésnek fogja fel. A tulajdonjog megszerzése a szerződésben kikötött opciós jognak a lízingbevevő általi gyakorlása útján történhet meg. Az opciós jognak a lízingbevevő javára történő biztosítása azonban nem a bérleti jellegű megállapodástól függetlenül, hanem kizárólag arra való tekintettel történhet.

Tipp: amennyiben új vagy használt személyautót, motorkerékpárt vagy 3,5 tonna össztömeget nem meghaladó kishaszongépjárművet szeretne lízingelni, a weboldalunkon található online autólízing kalkulátor használatával előzetes becslést készíthet a várható lízingdíjakról.

A lízingszerződésben kikötött maradványérték semmiképpen sem azonosítható a vételárral, hiszen az nem önmagában, hanem csak az autólízing szerződés alapján kifizetett díjakkal együtt képezi a lízingtárgy ellenértékét. A fentiekből azonban az is következik, hogy amennyiben a lízingbevevő nem él opciós jogával, úgy a megfizetett lízingdíjak vételárat megtestesítő része a lízingbeadónál marad, és aránytalan vagyoneltolódást eredményez kettőjük viszonylatában. Jellemzően a lízingbevevők mindig élnek vételi jogukkal, így feltehetően ezzel magyarázható, hogy az üzletszabályok nem rendelkeznek az elszámolás szabályairól arra az elvi eshetőségre, amennyiben a lízingbevevő nem gyakorolná opciós jogát.

Fogyasztási kölcsön a szocializmusban

A fogyasztási kölcsönök közé tartoztak a vásárlási kölcsönök, a személyi hitelek és a szolgáltatási kölcsönök. A legelterjedtebb forma az áruvásárlási kölcsön volt (ma áruhitel néven ismert inkább), amelyet a Belkereskedelmi Minisztérium által meghatározott, kizárólag hazai gyártmányú, illetve szocialista importból származó árucikkek beszerzésére nyújtották. A kölcsönt összeghatártól függően a vételár 60-70 %-a erejéig, 12-18 havi lejáratra folyósították. Az akkori szabályozás érdekessége, hogy nemcsak ingó dolgok megszerzésére lehetett felhasználni, hanem például hétvégi ház vásárlására is, meghatározott értékhatárig. Az áruvásárlási kölcsön folyósításához nem kapcsolódott kamat, hanem a szerződés szerint egyszeri kezelési költséget számított fel a pénzintézet. Ezáltal úgy tűnhetett, hogy a szocialista gazdaságban az állam által preferált társadalmi csoportokat nem sújtja a kapitalizmusban megszokott kamat. A kezelési költség mértéke azonban 4-6%-os kamatnak felelt meg. A konstrukcióban a pénzintézet hitellevelet állított ki az adós számára, aki ezt felhasználhatta vásárlása során. A hitellevéllel csak a rendeletben meghatározott termékeket lehetett megvásárolni, azt eladni, vagy más módon felhasználni nem lehetett. A kölcsön felvételével való visszaélések megakadályozására büntetőjogi szankciókat is kilátásba helyeztek.

Autóbiztonság

Hazai és külföldi közvélemény-kutatások egybehangzó adatai szerint új személygépkocsi vásárlásánál a kiválasztás egyik legfontosabb szempontjává lépett elő az autóbiztonság.
Autó biztonságE tétel igazolásához elég csak megnézni, mit tesznek a gyárak a vevők igényeinek kiszolgálására. Az új autók közül egyre több kap öt csillagos minősítést az Euro NCAP törésteszten is, mely tipikus baleseti körülményeket szimulálva hasonlítja össze az autók biztonságát. Az alapvető biztonságtechnikai eszközöket, mint a pirotechnikai biztonsági öv, az oldalmerevítés, és a fejtámlák. Ma már minden új autóban megtalálhatók. Egyre nagyobb a beépített légzsákok száma is, ma már legalább kettő, de inkább négy légzsákkal van felszerelve egy kisautó is, de nagyobb kocsikban valóságos légzsák-erdő van elrejtve (a vezető-, utas-, oldal-, és függöny-légzsák után nemrég kifejlesztették a térd-légzsákot is). Az úgynevezett passzív védelemhez – mely a balesetek következményeinek enyhítésére hivatott eszközöket takarja – hozzátartozik a programozottan gyűrődő karosszéria is. Ez azt jelenti, hogy a kasznit úgy gyártják, hogy eleve képeznek benne könnyebben deformálódó – úgynevezett gyűrődő – zónákat, melyek baleset eseték elnyelik az energiát, így az utasteret megvédve a roncsolódástól.

Az aktív – baleset megelőzését szolgáló – biztonsági rendszerek esetén az egyre több típusban alapfelszerelésként jelenlévő ABS-t említhetjük elsőként (amelyet eredetileg repülőgépekhez fejlesztettek ki). Ez a felszerelés egy rendkívül egyszerű, de annál inkább drága kiegészítő, amely megakadályozza a kerekek blokkolását fékezéskor. Az EU egyes piacain, például Németországban, már kötelező benne lennie minden új autóban. Újabb találmány a menetstabilizáló rendszer (ESP), ami egyelőre általában csak az extralistán található meg, viszont egyre jobban elterjed, és már a legtöbb kisautóhoz is rendelhető. Az aktív biztonság kategóriájába tartozik még a fékerő-elosztó, és a vészfékrásegítő is, melyek intenzív lassításkor segítik az autó vezetőjét.

Eközben viszont gyakran megfeledkezünk arról, hogy miért is kell mindezeket beépíteni járműveinkbe. Azért, mert minden autóban van egy olyan hibaforrás, amely a leginkább felelős a baleseti helyzetek kialakulásáért: a vezető, vagyis az ember.

Természetesen nem lehet mindenki mellé rendőrt ültetni, hogy ellenőrizze a közlekedési szabályok betartását, de erre ma már nem is lenne szükség, mert a baleseti adatrögzítők megszületésével a technika már lehetőséget ad a folyamatos ellenőrzésre. Ezeknek a berendezéseknek a fő célja, hogy segítsenek a balesetek körülményeinek tisztázásában. Ugyanakkor a próbák során kiderült, hogy jelentősen képesek befolyásolni a kormány mögött ülők viselkedését is.

A jövőben egyre nagyobb szerepet kap majd az autókban az elektronika, és az ezzel összefüggő autóbiztonsági rendszerek. Ez nagyon szép és jó, mivel minimalizálni lehet a balesetek kockázatát, és következményeit egyaránt. Viszont vajon mi az a határ, ameddig el lehet menni az automatizálásban? Hogyha eljön az a pillanat, amikor az autó felülbírálja majd a vezető döntéseit – márpedig el fog jönni, és nem is olyan soká – hogy fog erre reagálni az autóstársadalom? Ezek egyelőre nyitott kérdések maradnak.

Használt autó finanszírozás

Ma már nincs jelentős különbség a használtautó és az újautó finanszírozási lehetőségei között, a használtautó finanszírozás is viszonylag egyszerű, és elég jó ajánlatokat lehet kapni.

Használtautó finanszírozás tippekÁltalános szabályként elmondható, hogy érdemes csak neves finanszírozó céggel intézni a finanszírozást, mert ellenkező esetben nagyon drága lehet a finanszírozás, és magasabb a kockázat is. A saját erő általában min. 20%-tól indul, és max. 80%-ig terjed, az autó életkorától és a finanszírozási formától függően. Az autófinanszírozáshoz általában ma már elegendőek a személyazonosságot igazoló okmányok és jövedelemigazolás. A futamidő általában 12-84 hónap között változik. A legöregebb finanszírozható autó 12-14 éves, de az autófinanszírozás le kell fusson az autó max. 15 éves koráig. A kamatok tekintetében a nagy autófinanszírozó cégek ajánlatai között 2-5% különbség is felfedezhető, a kisebb cégek ajánlatai még ennél is drágábbak lehetnek. Ma már elterjedt, hogy a forint alapú autófinanszírozás mellett deviza alapú finanszírozás is választható, ami a havidíjak tekintetében induláskor mindenképpen kedvezőbb. Ezt az előnyt azonban egy hosszabb futamidő alatt egy kedvezőtlen deviza/forint árfolyamváltozás a visszájára is fordíthatja, vagy legalábbis leronthatja. A 24-36 hónapnál hosszabb futamidő esetén tehát a forint alapú autófinanszírozás mindenképpen kiszámíthatóbb, így sokkal kockázatmentesebb.

Érdemes a gépjármű adásvételi szerződés megkötése előtt előzetes hitelelbírálást kérni, nehogy később kényszerhelyzetbe kerüljünk. Megkötött adásvételi szerződés esetén ugyanis kötelesek vagyunk megvenni az autót még akkor is, ha a finanszírozó nem ad hitelt a vásárláshoz, vagy nem olyan feltételekkel ad.

Ha tudjuk, hogy mennyi ideig lesz szükségünk az autóra, akkor nem érdemes a szükségesnél sokkal hosszabb futamidőt választani, mert a futamidő vége előtti szerződés lezárás komoly anyagi veszteséget jelenthet. Ennek oka, hogy a kamatokat nagy részét már a futamidő első felében kifizetjük, így egy korai lezárás esetén ezeket már nem tudjuk megúszni, vagy visszakapni.

Ha cégként kívánjuk az autót finanszíroztatni, előtte mindenképpen beszéljünk egy finanszírozási szakemberrel és a könyvelőnkkel, így sok kellemetlenséget és felesleges költséget takaríthatunk meg cégünk számára.

A márkakereskedőknél és a nagyobb használtautó kereskedőknél elvileg több finanszírozó ajánlata közül választhatunk, főként a nagyobb finanszírozók ajánlatait kínálják.

Érdemes tehát az autó kiválasztását követően a kereskedő finanszírozási ajánlatával a kézben ellátogatni egy-két autófinanszírozóhoz közvetlen ajánlatkérésre. Számokban szinte biztos, hogy jobbat fogunk kapni, de az is szinte biztos, hogy sokkal bonyolultabb lesz az autóhitel ügyintézés, hiszen a kereskedőnek bejáratott kapcsolata van a saját finanszírozójával. A finanszírozási szerződés megkötésének és finanszírozó általi jóváhagyásának időszükséglete egyszerűbb esetben néhány óra, bonyolultabb néhány nap.

A kisebb használtautó kereskedőknél nem mindig találjuk meg a nagy autófinanszírozók ajánlatait, de itt is van lehetőség finanszírozásra, bár ezek a fent említettek szerint drágábbak, és talán nagyobb a bennük rejlő kockázat. Sokszor tapasztalható, hogy ezeknél a finanszírozóknál az ajánlat esetleg félrevezető módon van tálalva, ezért minden esetben részletesen nézzük át a feltételeket, számoljunk, és vessük össze más ajánlatokkal.

Kamatmentes autófinanszírozás konstrukció, használtautó hitel nem létezik, ez csupán reklámfogás. A kamatokat, ha adott esetben ezt nem is így nevezik, mindig ki kell fizetni. Ha ilyet hirdetnek, akkor vagy kiderül, hogy mégsem kamatmentes, vagy, ha mégis az, akkor az autó vételárába már beépítették a kamatokat. Ha nem vagyunk résen, akkor könnyen előfordulhat, hogy az olcsónak tűnő ajánlat lesz a végén igazán drága. Hasonló a helyzet akkor is, amikor azt ígérik, hogy a casco biztosítás nem feltétele a finanszírozásnak, hiszen a kockázatot valakinek mindig vállalni kell. Ilyenkor általában az autófinanszírozó cég köt cascót az autóra, és ennek díját beépíti a finanszírozásba. Az ügyfél szempontjából ez azonban mégsem olyan kedvezőtlen, mert a finanszírozó cég sokkal kedvezőbb biztosítást tud kötni a használt autóra, mint maga az ügyfél. Tudni kell még, hogy a finanszírozó által megkötött casco biztosítás nem nyújt minden kárra fedezetet, továbbá az ügyfélnek minden esetben alá kell írni egy nyilatkozatot, amelyben tudomásul veszi, hogy a keletkezett kár összege rajta behajtható.

Használtautó értékesítés

Hirdetés útján: a saját használtautó értékesítés egyik leghatékonyabb módja, ha valamely sokak által olvasott, és az autós szakma által elfogadott médiumban meghirdetjük autónkat.

Internet: egyre többen használják az internetet az autóvásárlás előtti információgyűjtésre, ezért viszonylag széles vásárlói kör érhető el ezen az úton. A legjobb hirdetési helyek az internetes autós portálok, vagy az internetes hirdetési fórumok. Az internetes hirdetés előnye, hogy ingyenes, könnyű feladni, azonnali a megjelenés, és egyre több ember használja. Magyarországon piacvezető a használtautó.hu

Hirdetési újságok: itt elsősorban az autós hirdetési újságok azok a médiumok, amelyeket érdemes használni. Ezeket a lapokat használják a laikus használtautó vásárlók és a kereskedők is a legnagyobb számban. Előnye, hogy ezeket nagyon sokan olvassák, hátránya viszont, hogy fizetni kell a hirdetésért, macerás a hirdetés feladása, és általában hosszú a megjelenés átfutása.

Használtautó piacon: nincs jobb kifejezés ezekre a piacokra: boldogtalan történet. Csak azoknak ajánlott, akik kifejezetten önsanyargatók, vagy akik azt gondolják, hogy nagyon értenek az autóhoz, és az arab bazárban is jól érzik magukat. Rengeteg a ravasz nepper, akivel jó üzletet csinálni szinte lehetetlen, és a bámészkodó álszakértő, aki hétvégi programként abban éli ki a perverzióját, hogy okos pofával ócsárolja az autókat. Autó adás-vételt főként a vidékről fellátogató “most aztán autót veszünk vagy eladunk” nekibuzdulással érkező laikusokkal tudunk nyélbe ütni.

Autóhitel Fogalomtár

Gépjármű hitel
Elsősorban a gépjármű adásvétel kapcsán igénybe vehető autóhitelek tartoznak ide. Tulajdonos és az üzembentartó személye általában azonos, kivéve ha a tulajdonos máshogy rendelkezik. Felvehető meglévő gépjárműre is: ilyenkor gépjármű fedezetes autóhitelről beszélünk (gépjármű fedezetes gyorskölcsön). A gépjármű hitel fedezete a magvásárolt autó lesz. Az autóhitel lehet forint, euró vagy esetleg svájci frank alapú.

Zárt végű pénzügyi lízing – autólízing
Olyan autófinanszírozási forma, amely csak néhány dologban tér el az autóhiteltől: zártvégű pénzügyi lízing esetén a futamidő végéig a finanszírozó tulajdonában marad a gépjármű, az ügyfél az üzembentartó lesz, és az autó költségei is az ügyfelet terhelik. A futamidő végén pedig automatikusan az üzembentartó lesz az új tulajdonos. Mivel alacsonyabb kockázatot jelent a finanszírozónak, ezért általában az autólízing kedvezőbb törlesztőrészlettel vehető fel, mint az autóhitel. Az autólízing lehet forint, euró vagy svájci frank alapú.

Autóhitel előtörlesztés
Ügyfeleinknek lehetősége van a finanszírozási szerződés törlesztő részleteitől eltérő, egyszeri nagyobb összegű tőke befizetésére. Ez eredményezheti az autóhitel szerződésük lezárását, amennyiben a teljes tőkét befizetik, illetve kérhetik az autóhitel szerződés átütemezését is. Az autóhitel előtörlesztés bizonyos esetekben díjmentes.

Annuitásos autóhitel
A leggyakoribb és legközkedveltebb, egyszerre kényelmes és kiszámítható hitelkonstrukció, melynek során az ügyfél a felvett hitelt azonos összegű részletekben fizeti meg. A kamatot mindig a fennálló tőkerész után számolják, így a havi részletben ez az összeg eleinte magasabb, mint a tőke, majd idővel egyre kisebb lesz, a tőke pedig egyre nagyobb.

Autóhitel átvállalás
Amennyiben ügyfelünk el szeretné adni személygépkocsiját, de nem szeretné lezáratni az autóhitelét, autólízing szerződését, lehetősége van a szerződés átkötésére (átvállalására) egy új vevő részére, amennyiben az új ügyfél a szerződési feltételeknek megfelel. Ezt nevezzük szerződés átvállalásnak vagy autóhitel átvállalásnak.

Autóhitel, autólízing bázisárfolyama
Devizás hitel esetén a kölcsön folyósításának napján meghirdetett, éppen aktuális vételi devizaárfolyam. Ehhez viszonyítva számolják ki a havi törlesztéseket.

Autóhitel, autólízing futamidő
Az autóhitel/autólízing folyósítása és lejárata közötti időtartam.

Opciós jog
Vételi jog, amely autóhitel esetén a finanszírozó céget illeti meg és a hitelszerződés esetleges felmondásakor egyoldalú nyilatkozattal érvényesíthető. A finanszírozó ezen vételi jog gyakorlásával szerez tulajdont a hitel fedezetéül szolgáló gépjárműre. Opciós jogot az okmányirodában lehet bejegyezni a gépjárműre, egy gépjárművön egy opciós jog lehet.

Autóhitel THM
Az autóhitel THM tartalmazza a autóhitel hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat (kamatot, díjat, költséget, jutalékot, adót), valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a hitelező számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez a hitelező előírja. A THM egy olyan mutatószám, amely arra szolgál, hogy a fogyasztó el tudja dönteni, melyik finanszírozási konstrukció olcsóbb, kedvezőbb számára. A THM segítségével összehasonlíthatjuk a különböző autóhitel ajánlatokat.

Ügyleti kamatláb
A ténylegesen igénybe vett és még vissza nem fizetett kölcsönösszeg után a folyósítás napjától az Ügyfél által a pénzhasználat díjaként fizetendő összeg, amelynek első kamatperiódusra érvényes éves százalékos mértékét (kamatláb) a kölcsönszerződés tartalmazza. Az ügyleti kamat két részből, az üzleti kamatból valamint a kockázati kamatfelárból áll. Amennyiben a kölcsönszerződés kockázati kamatfelárat nem tartalmaz, úgy az ügyleti kamat megegyezik az üzleti kamattal. A teljes ügyleti kamat mértéke nem lehet kisebb, mint nulla.

Önerő
Az az összeg, amivel minimálisan rendelkeznie kell a vásárlónak, ha a gépjárművet autóhitel vagy zártvégü lízing (autólízing) igénybevételével kívánja megvásárolni. Az önerő mértéke az összes finanszírozónál egységes.

Beépített CASCO
A járművek törésbiztosítása, mely egyéb bekövetkező károkra is kiterjedhet (lopás, rongálás, elemi károk). A beépített cascónál az ügyfél a casco biztosítás havidíját a törlesztéssel együtt fizeti, az autóhitel/autólízing törlesztőrészletébe beleépítve. A beépített casco általában teljeskörű. Ez a fajta casco biztosítás olcsóbb, mint ha külön kötnénk cascót a gépjárművünkre, viszont teljes biztonságot nyújt a futamidő végéig. A finanszírozók beépített casco esetén kedvezőbb törlesztőrészletet biztosítanak ügyfeleinek.

Casco mentes autóhitel szerződés
Olyan autóhitel konstrukció, amely mellé az ügyfeleknek nem kell casco biztosítást kötni, ezáltal alacsonyabb szinten tudják tartani a kiadásaikat. Viszont ebben az esetben az autóhitel havi törlesztését a bank megnövelik a kockázati kamatfelárral, tehát magasabb lesz az autóhitel havi törlesztőrészlete. Ha bármi baj történik az autóval (pl. összetörik, ellopják), a tulajdonosnak kell egy összegben kifizetnie a fennálló autóhitel tartozást.

Bázis kamatláb
Deviza alapú autóhitel esetén a kölcsön folyósításának napján meghirdetett, éppen aktuális vételi kamatláb. Ehhez viszonyítva számolják ki a havi törlesztéseket.

Devizához kötött változó kamatozású finanszírozás
Olyan finanszírozási konstrukció, melynek során az ügyfél forintban veszi fel és kapja meg a kölcsönt, sőt, még a részleteket is abban fizeti meg, a havi törlesztés pontos összegét azonban a választott deviza törlesztéskor érvényben lévő árfolyamához kötik.

Irányadó kamatláb
Az ügyleti kamat kiszámításánál használt, százalékban megadott tétel, amely mindig a következő esedékességi időszakra érvényes kamatlábértéket mutatja. Az irányadó kamatláb havonta változhat, ezért az ügyleti kamat kiszámítása során a kamatszámítási időszakba beleeső valamennyi irányadó kamatlábváltozást figyelembe veszik.

Lezárási árfolyam
Az a lezáráskor érvényben lévő árfolyam, amely alapján idő előtti lezárás esetén a finanszírozó meghatározza az ügyféllel szemben még fennálló követeléseit.

Lezárási díj
Ha az ügyfél az autóhitel vagy autólízing szerződését bármilyen okból a meghatározott időpont előtt lezárja, akkor a bank kérhet lezárási díjat, kivéve ha a finanszírozó a hirdetményben vagy az autóhitel szerződés megkötésekor máshogy rendelkezett.

Mobilbankár szolgáltatás
A mobilbankár szolgáltatás az ügyfélközpontú ügyintézés, azaz autóhitel soron kívül. Mobilbankár szolgáltatásnál ügyintézőnk leveszi a utánajárás, sorban állás problémáját az ügyfél válláról. Kérésre az elkészült szerződést az ügyintéző házhoz viszi, valamint az okmányirodás ügyintézést is elvégzi.