CASCO biztosítás

A CASCO biztosítási szerződés célja, hogy az elemi károk, az ún. saját hibás töréskárok, illetve a jármű ellopása esetén megtérüljön a tulajdonos kára.

A CASCO biztosítás a vagyonbiztosítás jellegzetes szabályai szerint épül fel, így most csak az attól eltérő, speciális vonásokat részletezzük. A CASCO biztosítás önkéntes biztosítás, a biztosítók saját elképzeléseik szerint alakítják ki a terméket, de miután ugyanarról a kockázati kárról van szó, a biztosítók termékei sok hasonlóságot mutatnak. Biztosított vagyontárgynak általában a jármű Eurotax-katalógus szerinti gyári széria-kivitelű alaptípusa minősül, kiegészítve a KRESZ által előírt tartozékokkal, valamint a biztonságot növelő utólagosan beépített tartozékokkal.

Szerződő: a jármű tulajdonosa, vagy más olyan személy, akinek a jármű megóvásához érdeke fűződik, vagy a szerződést a tulajdonos javára köti. A díjfizetési kötelezettség a szerződő felet terheli.

Biztosított: a jármű tulajdonosa, a biztosító szolgáltatására a biztosított jogosult, ha a szerződésben nincs kedvezményezett megnevezve.

Kedvezményezett: ha a szerződésben kedvezményezett van megnevezve, a biztosító szolgáltatására ő jogosult, a káresemény időpontjában fennálló (kedvezményezett) joga erejéig.