Gépjármű adásvételi szerződés

2010. július 1-jétől változás történt a gépjármű adásvételi szerződés tartalmi elvárásait illetően. A jövőben adásvételi szerződés csak hiánytalan, bizonyító értékű magánokirat lehet. Ennek oka, hogy a megváltozott tulajdonjog csak ilyen okmánnyal vezethető át, a közúti közlekedési nyilvántartásba. A módosítások következtében az említett időponttól a gépjármű adásvételi szerződésnek a meghatározott adatokat tartalmaznia kell.

Gépjármű adásvételi szerződés letöltése

A minta szerződésben szereplő kötelező adattartalmi elemek nélkül nem lehet: tulajdonost váltani, új törzskönyvet kiadni, új forgalmi engedélyt kibocsátani.

A hiányzó vagy hiányos magánokirat benyújtása esetén, az okmányirodák elutasítják a tulajdonjog átvezetési kérelmet, és felszólítják az ügyfelet a hiányzó dokumentumok pótlására, valamint tájékoztatják a késedelmes ügyintézés lehetséges következményeiről.

A gépjármű adásvételi szerződés létrehozása első ránézésre ugyan könnyűnek tűnhet, de ügyelni kell, mert ha bizonyos tartalmi követelményeknek nem felelünk meg, a szerződés érvényét veszti. Ezek a feltételek a minta szerződés első három pontjában szerepelnek. Az adásvételi minta szerződés első két pontjában az adás-vételben szereplő feleket, illetve a gépjármű azonosítását tartalmazza.

Miért lényeges ez?

Minden gépjármű adásvételi szerződése esetében, akár vevők vagy eladók vagyunk meg kell bizonyosodjunk a másik fél személyazonossága felől. Ne kockáztassuk pénzünket! Legyünk biztosak, hogy nem olyan személytől vásárolunk, aki nem tulajdonos a gépkocsinak. Efféle csalásokról sajnos nap mint nap hallani.

Az érvényes gépjármű adásvételi szerződéshez továbbá még szükségünk van az alábbi információkra:

  • Olyan nyilatkozat, amiben a szerződést megkötni kívánt felek (eladó és vevő) kimondják, hogy az eladó eladja, a vevő pedig megvásárolja az adott gépkocsit (adásvételi minta szerződés 3. pont).
  • Az eladásra szánt gépármű vételára (adásvételi minta szerződés 3. pont)

Az így elkészített gépjármű adásvételi szerződés érvényes lesz, amit két tanú jelenlétében az eladónak, valamint a vevőnek aláírásával hitelesítenie kell.

Az adásvételi minta szerződés további elemei

Az esetek nagy részében a fentebb leírtak elegendőek az adásvételi szerződés érvényességéhez, de a valóságban sokszor további pontokkal kell bővítenünk a szerződésünket, hogy az minden kívánalomnak megfeleljen, és a jövőben se szenvedhessünk el semmiféle hátrányt. Ezen pontok a későbbi félreértések elkerülését szolgálják és kerülnek rögzítésre, amik a következőeket érinthetik:

  1. vételár kifizetése, kifizetésének módja
  2. a gépjármű állapota
  3. átírás

Az eladót terhelő kötelezettségeket többnyire a minta szerződés 5., a vevőt illetőeket pedig a 4. pontja tartalmazza.

A gépjármű adásvételi szerződés rögzíti a vételár kifizetésének módját, amit nem csak egy összegben, hanem részletekben is teljesíthetünk. Ez esetben a szerződés tartalmazza az egyes részletek összegét és fizetési határidejét. A gépjármű birtokbavételének mikéntjét az adásvételi minta szerződés 3. pontja taglalja.

Gépjármű adásvételi szerződés jogi személyek között

A gépjármű adásvételi szerződés létrehozása nem természetes személyek között is gond nélkül megvalósítható. Ha a felek egyike nem magánszemély, akkor az adásvételi minta szerződés 1. pontjának tartalmaznia kell: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, a cég képviselőének neve és lakcíme.