A deviza alapú autóhitelek kockázata

A deviza alapú (EUR, CHF) gépjármű finanszírozás kockázata a szerződő fél szempontjából abban rejlik, hogy költségei növekedését okozhatja az érintett devizaárfolyamok emelkedése.

Ebből következik, hogy az autóhitel szerződés megkötésére legideálisabb időpont az, amikor a lehető legnagyobb az érintett deviza árfolyama. A szerződés megkötésekor – a választott devizanemtől függően – rögzítésre kerül a szerződéskötést megelőző napon érvényes EURO vagy CHF jegyzett, deviza külkereskedelmi vételi árfolyam, amit a szerződő fél a fizetési ütemezésen láthat. A forint gyengülése költségnövekedést, erősödése költségcsökkenést eredményez az autóhitel törlesztőrészletében. Minden hónapban, a havi törlesztőrészlet esedékességének napján történik mérés, vagyis kiszámításra kerül a szerződés megkötésekor rögzített árfolyammal és az esedékesség napját megelőző napon jegyzett EURO vagy CHF jegyzett deviza külkereskedelmi eladási árfolyam 2 %-kal növelt értékével (ez finanszírozónként eltérhet) számolt törlesztőrészlet különbözete. Árfolyam különbözet keletkezik úgy a tőke, mint a kamat és a kamatkülönbözet tekintetében. Az elszámolás negyedévente történik a kamatkülönbözettel együtt. Amikor az egyenleg a szerződő félnek többletköltséget eredményez, postázásra kerül a számlalevél, amely tartalmazza a tételes havonkénti adatokat és az egyenleget, valamint a fizetési módtól függően a csekket. Csökkent költségeknél az autóhitel havi törlesztőrészlet (esetleg több havi törlesztőrészlet) részben vagy egészben, automatikusan rendezésére kerül az árfolyamkülönbözetből. Ilyenkor is postázásra kerül a számlalevél a tételes tájékoztató a gépjármű finanszírozási szerződésekből adódható kockázatokról havonkénti adatokkal és az egyenleg kimutatásával, valamint a fizetési módtól függően a (csökkentett) részösszegről szóló csekkel. A számítási módot az egyes finanszírozók általános szerződési feltételei tartalmazzák.