Autóhitel Fogalomtár

Gépjármű hitel
Elsősorban a gépjármű adásvétel kapcsán igénybe vehető autóhitelek tartoznak ide. Tulajdonos és az üzembentartó személye általában azonos, kivéve ha a tulajdonos máshogy rendelkezik. Felvehető meglévő gépjárműre is: ilyenkor gépjármű fedezetes autóhitelről beszélünk (gépjármű fedezetes gyorskölcsön). A gépjármű hitel fedezete a magvásárolt autó lesz. Az autóhitel lehet forint, euró vagy esetleg svájci frank alapú.

Zárt végű pénzügyi lízing – autólízing
Olyan autófinanszírozási forma, amely csak néhány dologban tér el az autóhiteltől: zártvégű pénzügyi lízing esetén a futamidő végéig a finanszírozó tulajdonában marad a gépjármű, az ügyfél az üzembentartó lesz, és az autó költségei is az ügyfelet terhelik. A futamidő végén pedig automatikusan az üzembentartó lesz az új tulajdonos. Mivel alacsonyabb kockázatot jelent a finanszírozónak, ezért általában az autólízing kedvezőbb törlesztőrészlettel vehető fel, mint az autóhitel. Az autólízing lehet forint, euró vagy svájci frank alapú.

Autóhitel előtörlesztés
Ügyfeleinknek lehetősége van a finanszírozási szerződés törlesztő részleteitől eltérő, egyszeri nagyobb összegű tőke befizetésére. Ez eredményezheti az autóhitel szerződésük lezárását, amennyiben a teljes tőkét befizetik, illetve kérhetik az autóhitel szerződés átütemezését is. Az autóhitel előtörlesztés bizonyos esetekben díjmentes.

Annuitásos autóhitel
A leggyakoribb és legközkedveltebb, egyszerre kényelmes és kiszámítható hitelkonstrukció, melynek során az ügyfél a felvett hitelt azonos összegű részletekben fizeti meg. A kamatot mindig a fennálló tőkerész után számolják, így a havi részletben ez az összeg eleinte magasabb, mint a tőke, majd idővel egyre kisebb lesz, a tőke pedig egyre nagyobb.

Autóhitel átvállalás
Amennyiben ügyfelünk el szeretné adni személygépkocsiját, de nem szeretné lezáratni az autóhitelét, autólízing szerződését, lehetősége van a szerződés átkötésére (átvállalására) egy új vevő részére, amennyiben az új ügyfél a szerződési feltételeknek megfelel. Ezt nevezzük szerződés átvállalásnak vagy autóhitel átvállalásnak.

Autóhitel, autólízing bázisárfolyama
Devizás hitel esetén a kölcsön folyósításának napján meghirdetett, éppen aktuális vételi devizaárfolyam. Ehhez viszonyítva számolják ki a havi törlesztéseket.

Autóhitel, autólízing futamidő
Az autóhitel/autólízing folyósítása és lejárata közötti időtartam.

Opciós jog
Vételi jog, amely autóhitel esetén a finanszírozó céget illeti meg és a hitelszerződés esetleges felmondásakor egyoldalú nyilatkozattal érvényesíthető. A finanszírozó ezen vételi jog gyakorlásával szerez tulajdont a hitel fedezetéül szolgáló gépjárműre. Opciós jogot az okmányirodában lehet bejegyezni a gépjárműre, egy gépjárművön egy opciós jog lehet.

Autóhitel THM
Az autóhitel THM tartalmazza a autóhitel hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat (kamatot, díjat, költséget, jutalékot, adót), valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a hitelező számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez a hitelező előírja. A THM egy olyan mutatószám, amely arra szolgál, hogy a fogyasztó el tudja dönteni, melyik finanszírozási konstrukció olcsóbb, kedvezőbb számára. A THM segítségével összehasonlíthatjuk a különböző autóhitel ajánlatokat.

Ügyleti kamatláb
A ténylegesen igénybe vett és még vissza nem fizetett kölcsönösszeg után a folyósítás napjától az Ügyfél által a pénzhasználat díjaként fizetendő összeg, amelynek első kamatperiódusra érvényes éves százalékos mértékét (kamatláb) a kölcsönszerződés tartalmazza. Az ügyleti kamat két részből, az üzleti kamatból valamint a kockázati kamatfelárból áll. Amennyiben a kölcsönszerződés kockázati kamatfelárat nem tartalmaz, úgy az ügyleti kamat megegyezik az üzleti kamattal. A teljes ügyleti kamat mértéke nem lehet kisebb, mint nulla.

Önerő
Az az összeg, amivel minimálisan rendelkeznie kell a vásárlónak, ha a gépjárművet autóhitel vagy zártvégü lízing (autólízing) igénybevételével kívánja megvásárolni. Az önerő mértéke az összes finanszírozónál egységes.

Beépített CASCO
A járművek törésbiztosítása, mely egyéb bekövetkező károkra is kiterjedhet (lopás, rongálás, elemi károk). A beépített cascónál az ügyfél a casco biztosítás havidíját a törlesztéssel együtt fizeti, az autóhitel/autólízing törlesztőrészletébe beleépítve. A beépített casco általában teljeskörű. Ez a fajta casco biztosítás olcsóbb, mint ha külön kötnénk cascót a gépjárművünkre, viszont teljes biztonságot nyújt a futamidő végéig. A finanszírozók beépített casco esetén kedvezőbb törlesztőrészletet biztosítanak ügyfeleinek.

Casco mentes autóhitel szerződés
Olyan autóhitel konstrukció, amely mellé az ügyfeleknek nem kell casco biztosítást kötni, ezáltal alacsonyabb szinten tudják tartani a kiadásaikat. Viszont ebben az esetben az autóhitel havi törlesztését a bank megnövelik a kockázati kamatfelárral, tehát magasabb lesz az autóhitel havi törlesztőrészlete. Ha bármi baj történik az autóval (pl. összetörik, ellopják), a tulajdonosnak kell egy összegben kifizetnie a fennálló autóhitel tartozást.

Bázis kamatláb
Deviza alapú autóhitel esetén a kölcsön folyósításának napján meghirdetett, éppen aktuális vételi kamatláb. Ehhez viszonyítva számolják ki a havi törlesztéseket.

Devizához kötött változó kamatozású finanszírozás
Olyan finanszírozási konstrukció, melynek során az ügyfél forintban veszi fel és kapja meg a kölcsönt, sőt, még a részleteket is abban fizeti meg, a havi törlesztés pontos összegét azonban a választott deviza törlesztéskor érvényben lévő árfolyamához kötik.

Irányadó kamatláb
Az ügyleti kamat kiszámításánál használt, százalékban megadott tétel, amely mindig a következő esedékességi időszakra érvényes kamatlábértéket mutatja. Az irányadó kamatláb havonta változhat, ezért az ügyleti kamat kiszámítása során a kamatszámítási időszakba beleeső valamennyi irányadó kamatlábváltozást figyelembe veszik.

Lezárási árfolyam
Az a lezáráskor érvényben lévő árfolyam, amely alapján idő előtti lezárás esetén a finanszírozó meghatározza az ügyféllel szemben még fennálló követeléseit.

Lezárási díj
Ha az ügyfél az autóhitel vagy autólízing szerződését bármilyen okból a meghatározott időpont előtt lezárja, akkor a bank kérhet lezárási díjat, kivéve ha a finanszírozó a hirdetményben vagy az autóhitel szerződés megkötésekor máshogy rendelkezett.

Mobilbankár szolgáltatás
A mobilbankár szolgáltatás az ügyfélközpontú ügyintézés, azaz autóhitel soron kívül. Mobilbankár szolgáltatásnál ügyintézőnk leveszi a utánajárás, sorban állás problémáját az ügyfél válláról. Kérésre az elkészült szerződést az ügyintéző házhoz viszi, valamint az okmányirodás ügyintézést is elvégzi.